Podielové fondy

Premýšľate, kam dlhodobo odkladať svoje úspory a ešte k tomu ich nechať zhodnocovať?
Je na čase začať investovať do podielového fondu Fio investiční společnosti!
Investujte od 10 EUR mesačne
Nulové vstupné poplatky
Je to jednoduché

Aktuálne ponúkané fondy

Názov Mena Vstupný poplatok Rizikovosť Správcovská spoločnosť Aktuálna hodnota podielového listu Denná zmena (%) Dátum ocenenia
Fio globální akciový fond - Trieda CZK CZK 0 CZK 5 Fio investiční společnost
1,6518
-0.92 24.07.2024
Fio globální akciový fond - Trieda EUR EUR 0 EUR 5 Fio investiční společnost
1,1395
-0.91 24.07.2024

Na čo sa často pýtate

Podielový fond je súbor majetku (napríklad akcií a dlhopisov), ktorý je profesionálne spravovaný správcovskou spoločnosťou v súlade s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch a v štatúte podielového fondu. Investori nákupom podielových listov fondu získavajú podiel na majetku fondu a stávajú sa podielnikmi. Podielové fondy sú štandardným nástrojom kolektívneho investovania, vďaka ktorému môžu aj investori s menším kapitálom vhodne diverzifikovať svoje portfólio, a to s minimálnymi informačnými a transakčnými nákladmi. Podielové fondy tak ponúkajú jednoduchý spôsob investovania pre všetkých, aj pre klientov bez predchádzajúcich skúseností s obchodovaním.
Podielové listy investičných fondov sú finančným nástrojom, ktorý je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s obchodovaním na burzách žiadne skúsenosti. Akcie, dlhopisy a ďalšie finančné nástroje totiž do fondov nakupujú skúsení portfólio manažéri, ktorí sa tým sami starajú o výkonnosť fondu. Vy si len vyberiete fond, do ktorého chcete investovať, a sledujete jeho vývoj. Vďaka tomu môžete získať prvé skúsenosti so správaním trhov s cennými papiermi a následne môžete napríklad začať obchodovať na vlastnú päsť.
Vstupný poplatok nie je zavedený, investícia do podielových listov nášho fondu je teda úplne zadarmo. Rovnako aj vyplatenie podielových listov môže byť zadarmo, ak podielové listy držíte aspoň 12 mesiacov (ak predáte podielové listy skôr než uplynie 12 mesiacov odo dňa ich zakúpenia, je stanovený výstupný poplatok vo výške 3 % z celkovej hodnoty predávaných podielových listov). Ak teda budete podielové listy vlastniť aspoň 12 mesiacov, neplatíte žiadne priame poplatky. Poplatok za spravovanie a poplatok za administráciu, ktoré hradí fond priamo Fio investiční společnosti, a ktoré sa teda premietnu do celkovej výkonnosti každého fondu, predstavuje maximálne 2,5 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde za dané účtovné obdobie.