Fio globální akciový fond - Trieda CZK

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Dátum vzniku triedy 11.10.2018
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
16.06.2021
493 813 263,61 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
16.06.2021
1,5822 CZK
Vstupný poplatok 0 CZK
Výstupný poplatok 0 CZK / 3 %
Minimálna investícia 300 CZK mesačne/
5000 CZK jednorazovo
Rizikovosť 6
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1,7 % p.a.
0,5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 16.06.2021

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 4,74 7,75 13,87 11,08 32,11 49,87 58,22

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 14.06.2021

ISIN Názov Mena % zastúpenia
DE0007164600 SAP SE EUR 4,04
US8835561023 THERMO FISHER SCIEN. USD 3,90
US8716071076 SYNOPSYS, INC. USD 3,52
US01609W1027 ALIBABA GROUP (ADR) USD 3,24
IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE USD 3,18
DE0006231004 INFINEON AG EUR 3,13

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 14.06.2021