Fio globální akciový fond - Trieda CZK

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Dátum vzniku triedy 11.10.2018
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
24.07.2024
1 198 030 633,92 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
24.07.2024
1,6518 CZK
Vstupný poplatok 0 CZK
Výstupný poplatok 0 CZK / 3 %
Minimálna investícia 300 CZK mesačne/
5000 CZK jednorazovo
Rizikovosť 5
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 24.07.2024

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % -1,29 -3,89 -2,59 -3,05 1,69 20,52 65,18

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 22.07.2024

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US8835561023 THERMO FISHER USD 5,93
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 5,86
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR EUR 5,80
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP USD 5,46
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 5,10
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES USD 4,69

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 22.07.2024