Fio globální akciový fond - mesačná správa

Portfólio manažér Lukáš Brodníček komentuje vývoj portfólia v mesačnom reporte za február 2023.

Február bol mesiacom inflačných prekvapení vo svete a rastu výnosov na štátnych dlhopisoch. Dáta z pracovného trhu zostávajú silné a došlo aj k vylepšeniu indexov podnikateľskej aktivity, čo môže súvisieť s otvorením čínskej ekonomiky po lockdownoch.

U akcií tak išla proti sebe možná reakcilerácia svetovej ekonomiky s proinflačným impulzom, a s tým spojené vyššie terminálne sadzby centrálnych bánk. Európske indexy tvorené z väčšej miery skôr bankovými a priemyselnými titulmi tak opäť outperformovali americké indexy s väčším zastúpením rastovejších sektorov s väčšou citlivosťou ocenenia na výšku úrokových sadzieb.

Nie všetky makro údaje však vyznievajú pozitívne a celý rad naopak stále signalizuje recesiu. Cyklus zvyšovania úrokových sadzieb by mal navyše začať utlmovať ekonomiku až teraz.

Kompletnú mesačnú správu a viac informácií k doterajšej výkonnosti nájdete tu.